نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

تحقق رویکرد هسته و شبکه در عرصه‌ی تحقیق و توسعه در وزارت خانه‌ای که فن آوری یکی از سرمایه‌ها و پایه‌های اصلی فعالیت آن است، می‌تواند موضوعی پرچالش و پیچیده محسوب شود. یکی از روش‏های تحقق این امر، ایجاد و شکل‌گیری شبکه‌ای از شرکت‌های زایشی کوچک و متوسط فنآوری‌محور است که از متن صنایع دفاعی به وجود می‏آیند. پژوهش حاضر، به دنبال آن است تا به روش پیمایشی – توصیفی، عوامل سازمانی تاثیرگذار بر موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی را که می‎توانند در رابطه با فن آوری‎های زرد نقش مهمی ایفا نمایند، شناسایی و رتبه‌بندی کند. در این مطالعه از طریق بررسی تحقیقات و مطالعات موجود در ادبیات پژوهش و نیز مصاحبه با برخی از متولیان تحقیق و توسعه وزارت دفاع، تعداد 46 عامل سازمانی موثر شناسایی شده است که از بین آن‌ها، در نظرخواهی اولیه از 14 نفر از صاحب نظران صنعت دفاعی، 27 عامل به عنوان عوامل سازمانی تاثیرگذار بر صنایع دفاعی مورد تایید قرار گرفته و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظر جامعه ی آماری پژوهش در رابطه با میزان تاثیر هریک از این عوامل جمع‏آوری گردیده است. با رتبه‌بندی این 27 عامل موثر، عوامل \" اراده و عزم هیئت رییسه‌ی وزارت دفاع\"، \" حمایت سازمان\"، \" قدرت و توانایی اجرایی سازمان (در فرایند زایش)\"، \" انگیزه‌ی سازمان مادر\"، و \" احساس نیاز و ضرورت (توسط سازمان)\" در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفته‎اند. همچنین، نتایج آماری در این تحقیق نشان داده است که وضعیت فعلی صنایع دفاعی کشور در رابطه با 4 عامل اول تقریبا نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Factors on Spin-Offs Success in Iran Defense Industries

نویسندگان [English]

  • Qasem Fooladi 1
  • Mohammad Mahdi Nezhad Noori 2
1 PhD candidate of Futures Studies, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fulfillment of R&D core and network approach in a ministry that technology is one of the capitals and bases of its business, can be a challenging and complicated issue. Creating of a technology based spin-offs network in defense industries is one of the ways to achieve the approach. By doing a survey of defense scholars, this research tries to identify and rank the organizational factors influencing spin-offs success in defense industry, which play important role in relation to yellow technologies. We have identified 43 factors through the study of exit literature and interview with some of the defense R&D managers. By asking 14 defense industries experts, 27 factors have been made choice as the final factors. Then statistical sample’s opinions have been collected about impact degree of the factors by questionnaire. By ranking these factors as: “will and determination of MOD board”, “mother organization support”, “the mother organization’s executive ability”, “motivation of the mother organization” and “need sensing by the mother organization” are identified as five top factors. The result also shows that the first four factors do not have a good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spin-Offs
  • Success Factors
  • Influencing Factors
  • Defense Industry