طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در سازمان های ایرانی با روش سیستم‌های نرم است. مدیریت جهادی، به‌عنوان مدلی مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به‌دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه‌های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت، متمایز می‌گردد. در پژوهش حاضر، به‌منظور طراحی الگوی مفـهومی مدیریت جهادی، استفـاده از ترکیب روش نگاشـت‌شناختی و روش‌شناسی سیستم‌های نرم که یک روش‌شناسی شناخته شده و پرکاربرد در حوزه‌ی مسایل انسانی است، پیشنهاد شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است که در آن پس از مطالعات نظری و شناسایی ابعاد و مولفه‌های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی، با روش‌های کیفی نگاشت شناختی و سیستم‌های نرم، به طراحی الگوی مفهومی و نقشه‌ی شناختی توسعه مدیریت جهادی در سازمان ها، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Soft System Methodology and Cognitive Map Model in Designing Jahadi Management Pattern

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Tavallaei 1
  • Zahra Sabaghi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 MSc student of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main reason of this research is to investigate the key factors and aspects of the Jihad management concept and to design its conceptual development pattern by using the soft systems method in the Iranian enterprises. Although the Jihad management has an intersection with other managerial patterns, as an Iranian- Islamic - based model, it is discriminated from other common patterns of the management science because it has some special aspects and factors.
In the present research, the researchers suggest to use the combination of cognitive mapping and soft systems methodology which is a known and useful one in the human issues scope, as a method to design conceptual model of Jahadi management.
This is an applicable research and after the theoretical studies and the investigation of the conceptual key factors and aspects of the Jihad management with qualitative cognitive mapping and soft system method , leads to designs of the conceptual pattren and cognitive plan of the Jihad management development in the enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihad Management
  • Soft Systems
  • Cognitive Mapping
  • Intellectual Wings