بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تأثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 مدیر عامل توسعه خوشه نساجی یزد، یزد، ایران.

چکیده

کسب و کارهای کوچک مستقر در یک منطقه جغرافیایی، در صورتی که بتوانند بر محدودیت‌های طبیعی‌شان فائق آیند، نقش مکمل و اساسی در رشد اقتصادی یک کشور ایفا خواهند کرد. بر این اساس، روش توسعه خوشه‌ای، در بازارهای پویا و رقابتی، رهیافتی برای رشد و توسعه صنایع کوچک معرفی شده و شناخت جنبه‌های مختلف این رویکرد مورد توجه پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناخت عمیق‌تر و اهمیت عوامل بازدارنده و پیش‌ران در مسیر رشد و بالندگی\"خوشه نساجی یزد\"، است. از این‌رو، با نگاهی گذرا به شکل‌گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا مهم‌ترین موانع و عوامل مؤثر بر توسعه این خوشه با برگزاری جلسات مصاحبه به روش گروه کانونی استخراج شدند و به‌عنوان مبنای مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. از آن‌جا که اهمیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه خوشه را نمی‌توان به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد، باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و تاثیر عوامل مختلف روی یکدیگر و بر توسعه خوشه را فرموله نمود. بنابراین، در این مرحله، میزان تاثیرگذاری و اهمیت این عوامل، با کمک پرسش‌نامه‌ای بسته با مقیاس لیکرت، با استفاده از نظر خبرگان صنعت و فعالان این خوشه مورد سنجش قرار گرفت و نقشه شناختی فازی عوامل به روش نیمه اتومات، ترسیم شد و شبکه روابط میان آنها، تحلیل و تبیین گردید که یافته‌های قابل توجهی برای سیاست‌گذاری در سطح خوشه، به‌همراه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

an Investigation on Magnitude of Drivers and Barriers Affecting Development of Yazd Textile Cluster Using FCM Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • Mahdieh Motamedi 2
  • Mohammad Amin 3
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Managing Director of Yazd Textile Cluster Development, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Industrial clusters development is known as an approach to growth of small businesses in a determined geographical zone in dynamic and competitive markets. Developed and developing countries’ researchers and policymakers have noticed different aspects of this approach for the complementary and fundamental role of small businesses on economic growth. In this study, barriers and driving factors affecting development of textile cluster in Yazd is extracted by focused group interviews. Moreover, formation and evolution of textile industry is reviewed briefly. Converting the magnitude of effective factors to quantitative values and evaluating them are challenging tasks. Therefore, finding a mechanism to formulate the types and effects of these factors on each other and on cluster development is important. In this article, a fuzzy model for assessing the factors interaction and their impact on cluster growth is developed. A questionnaire with likert scale, considering experts opinions of this cluster is used. At the end, a fuzzy cognitive map of factors is developed via semi-automated method, and analysis of the relation network of factors is performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Cognitive Map (FCM)
  • Industrial Clusters
  • Yazd Textile Industries
  • Barriers and Driving Factors
  • Development