معرفی الگوی شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم و بهره وری، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

سرعت بالای تغییرات فن اوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاههای تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارتها از عمده‌ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه دفاعی است. در سال‌های اخیر برون‌سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش‌های نوین مدیریت است که در مواجهه با این کاستی‌ها و محدودیت ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در کنار تمام مزایایی که برای برون-سپاری بیان می شود، ریسک ها و مخاطراتی را نیز برای سازمان‌ها به‌همراه داشته است. از این‌رو، اجرا و پیاده‌سازی مدیریت ریسک‌های برون سپاری تحقیق و توسعه، موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. الگوهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارایه شده است که استاندارد PMBOK از معروف ترین آنها است. در این مقاله، به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه دفاعی از این استاندارد استفاده شده و منبع اصلی برای جمع‌آوری اطلاعات، افراد خبره و صاحب‌نظر در اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی بوده است. با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در قالب پرسش نامه اول، ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه دفاعی شناسایی شده و ساختار شکست ریسک‌ها بر اساس دسته‌بندی مناسبی ارایه شده است. در مرحله‌ی بعدی با تحلیل داده‌های جمع-آوری شده از پرسش‌نامه‌ی دوم، ریسک های شناسایی شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در سه درجه ریسک بالا، متوسط و کم اولویت بندی شده است. \\r\\n

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Model for Identification and Qualitatively Evaluating Risks of Outsourcing R&D Projects (Case Study: Defense R&D Projects)

نویسندگان [English]

  • Hasan Rajabi Masroor 1
  • Ali Asghar Tofigh 2
  • Seyyed Ziaoddin Ghazizadeh Fard 3
1 PhD candidate of Systems and Productivity Management, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Management, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The high rate of technology changes, lack of equipment, instruments and specificity laboratories and the low level of skills, are the most important problems faced by iranian defensive R&D managers. outsourcing R&D is one of a new ways of management approaches that has gains particular place in facing these restrictions and defects. beside all advanteges mentioned about outsourcing, it has risks and hazards for organizations too. Hence implementation of Risk management in outsourcing R&D is an important issue that should not passover. Several models have been proposed for risk management that PMBOK4 is typical one. In this research, in order to identify and qualitative risks analysis of defensive outsourcing R&D. PMBOK has been used and the main data gathering source is the expert and sophisticated people in implementation of defensive R&D projects. by analysing of the gathered data in the form of first questionnaire, the risks of defensive outsourcing R&D have been identified and the risk breakdown structure has been proposed based on appropriate category. In the next stage, by the analysing of the gathered data from second questionnaire, the risks of defensive R&D outsourcing have been analysied qualitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Qualitative Risk Analysis
  • Outsourcing R&D