شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از صنایع با فناوری پیشرفته که از سطح فناوری بسیار پیچیده و بالایی برخوردار است، صنعت هوافضا است که مربوط به تولید تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم‌های آیرودینامیک و مکانیک پروازی ساخت هواپیماها، فناوری‌های ماهواره‌ای و مواردی از این قبیل است. یکی از الزامات رشد و پیشرفت در صنعت هوافضا، سرمایه‌گذاری مناسب و تامین مالی پروژه‌های مربوط به این صنعت است. ولی همواره سرمایه‌گذاری در هر صنعت یا زمینه‌ای با ریسک‌هایی روبه‌رو است که موجب پدیدآمدن عدم اطمینان می‌گردد و عدم توجه کافی به آنها گاه حتی به شکست سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. \\r\\nدر تحقیق حاضر بخش هوایی صنعت هوافضا به عنوان یکی از بخش‌های مهم این صنعت در چهار نوع محصول هوانوردی عمومی، جت منطقه‌ای، هواپیماهای باریک‌پیکر و هواپیماهای پهن‌پیکر بررسی گردیده و با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی رتبه‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در بین چهار نوع محصول تجاری در صنعت هوایی، به ترتیب هواپیماهای پهن‌پیکر، هواپیماهای باریک‌پیکر، جت منطقه‌ای و هوانوردی عمومی بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری را دربردارند. همچنین در میان هفت نوع ریسک اصلی شناسایی شده در صنعت هوایی، ریسک‌های مدیریت، مالی و تولید به‌ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نوآوری این مقاله، پرداختن به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و سپس اولویت‌بندی آنها با استفاده از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Investment Risks in Iranian Aviation Industry

نویسندگان [English]

  • Rasool Khansari 1
  • Abolfaz Bagheri 2
  • Mahdi Shirazi Shaiesteh 3
1 PhD candidate of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran. Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aerospace is a high-technology industry that produces “aircraft, guided missiles, space vehicles, aircraft engines, propulsion units, and related parts”. One of the requirements for growth and development in the aerospace industry is appropriate investment and financing projects related to the industry. But the risks faced by investors in each industry is along with uncertainty and not to mange them, sometimes even lead to investment failures.
In this paper, we study the investment risks of civil aviation in four product types: general aviation, regional jets, single aisle, large widebody. The risk was identified using the relevant research literature and experts’ opinions and then ranked using hierarchical fuzzy TOPSIS. The results show that, among the four types of products on the civil aviation, large widebody, single aisle, regional jets and general aviation respectively, have greatest risk investment. Among the seven types of risk are recognized in the aviation industry, management risk, financing risk and production risk, respectively, are of the greatest importance. Innovation of this article is to assess the investment risks of Iranian civil aviation and ranking them using one of the Fuzzy MCDM techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Tech Industries
  • Investment
  • Risk Management
  • Aerospace Industry
  • Aviation Industry