ارایه الگویی به منظور تعیین راهبرد اثر بخش تعمیرات و نگهداری با استفاده از رویکرد تفکر ناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

امروزه مدیران صنایع تولیدی، در تلاش اند که در محیط های رقابتی، سازمان تحت مدیریت خود را با فضای موجود هماهنگ کرده و با ایجاد مزیت های رقابتی هچون تحویل به موقع، بالا بردن کیفیت محصول و پایین آوردن بهای تمام شده، بتوانند موقعیت مناسبی را رای کسب کار خود ایجاد نمایند. نگهداری و تعمیرات نقش کلیدی در کاهش هزینه، کم کردن توقف ماشین آلات و افزایش ظرفیت تولید، کیفیت و بالا بردن بهره وری و قابلیت اطمینان ماشین آلات و در نتیجه تحقق اهداف سازمانی دارد. این مقاله به دنبال ارایه ی الگویی کاربردی است تا از طرق آن به تبیین یک راهبرد اثر بخش و بهینه برای نگهداری و تعمیرات با رویکرد تفکر ناب و با استفاده از نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات در 9 سایت تولیدی، بپردازد. در این رویکرد، با بررسی روابط معیارهای ناب سازی فرآیندِ نت از طریق DEMATEL و وزن دهی شاخص های نت با آنتروپی و رتبه بندی معیارها با TOPSIS ، ارایه الگو صورت می پذیرد. در این الگو، روابط بین مولفه های ناب سازی در راستای تامین اهداف شاخص های نت، برای رسیدن به بهینه ترین نتایج در فرآیند نت، تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model in Order to Appoint Maintenance Effective Strategies, Using Lean Thinking Approach

نویسندگان [English]

  • Nima Rahmani 1
  • Alireza Irajpour 2
1 MSc in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In the competitive world of today, managers try to coordinate their under controlled organization with existing competitive field and with establishing the competitive benefits such as on time delivery and high quality production and decreasing the finished cost , try to make a proper condition in entrepreneurship the maintenance has a key role in decreasing the expenses and increasing the production capacity and quality and efficiency and fidelity on machines and finally resulting in organizational purposes, This article is to provide an applied model to determine affective strategy of maintenance with lean thinking using the ideas of maintenance expert in 9 production site, in provided approach , ,in this approach the model will be provided by considering the lean criterion’s relationship of maintenance process through dematel ,and giving weight to maintenance indices by entropy and indices ranking by TOPSIS model. In this model relationship between the lean components has been established to provide the targets of maintenance indices for reaching the optimum results in maintenance procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Thinking
  • Maintenance Strategy
  • Lean Maintenance
  • Leading and Lagging Performance Indicators
  • MCDM