ارائه الگوی مفهومی به کارگیری مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد پویا مطالعه موردی: شرکت پویش صنعت ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی امام جواد (علیه اسلام)، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از آنجا که انعطاف پذیری و عکس العمل سریع در برابر شرایط متغیر محیطی، استفاده بهتر از منابع انسانی و دانش موجود نزد آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات بهتر، از ضروریات موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شمار می رود، لذا بکارگیری یک سیستم مدیریت دانش مناسب با رویکرد پویا، سهم بسزایی در توسعه و پیشرفت سازمان دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد مدل های مدیریت دانش مورد استفاده در موسسات بزرگ به علت برخی مشکلات که مهمترین آن تحمیل هزینه‌های گزاف است، در کسب و کارهای کوچک و متوسط قابلیت پیاده سازی نداشته و از سوی مدیران این گونه موسسات از استقبال چندانی برخوردار نیستند. لذا ارائه مدل مناسبی از مدیریت دانش جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از مفاهیم ضروری تحقیق و بررسی در این حوزه است. از سوی دیگر بر طبق نظرات خبرگان، وجود فضای باز در بین کارکنان جهت کشف فرصت‌های محیطی به صورتیکه موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا مقاله حاضرضمن بررسی ضرورت بکارگیری سیستم مدیریت دانش جدید برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، با توجه به دیدگاه رقابتی فوق الذکر به ارائه چهارچوب یک مدل مناسب به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش با رویکردی پویا در کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌پردازد، به نحوی که تمامی کارکنان امکان شناسایی فرصت‌های محیطی جهت کسب مزیت رقابتی را داشته باشند.و در انتها نیز نتایج به کارگیری مدل پیشنهادی در شرکت پویش صنعت ریلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Knowledge Management Implementation in Small and Medium Sized Businesses with a Dynamic Approach

نویسندگان [English]

  • Mona Esmailzadeh 1
  • Daryoush Poursarrajian 2
1 Instructor, Faculty of Humanities, Imam Javad University, Yazd, Iran.
2 PhD candidate of Organizational Behavior Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Because of the flexibility and quick response against changing environment, better use of human resources and their knowledge and make better decisions are necessary for the success of small and medium sized businesses. Thus implementing the knowledge management system with a dynamic approach has an important role in developing and progression of an organization. The results of research show that small and medium sized businesses have different approach for knowledge management in compare with large businesses. Use of network is an important specification of this kind of institute. Knowledge Management can be shared in this network.
On the other hand to gain a competitive advantage is a key asset in todays’ trade. In this regards according to experts, open space among staff to explore opportunities is very important. In this article previous items will be concerned and a dynamic approach model for implementing knowledge management in small and medium sized business will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Strategy
  • Dynamic Planning