نقدی بر «ویژه‌نامۀ تحلیل تاریخی تجارب توسعۀ فناوری و نوآوری ایران»، پاییز 1400 بهبود مدیریت

نامه به سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

فصلنامه بهبود مدیریت در شماره پاییز 1400 اقدام به انتشار ویژه‌نامه‌ای با موضوع «تحلیل تاریخی تجارب توسعه فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران» نمود. این تجربه که به نوعی اولین تجربه جدی در این حوزه حساب می‌شود، در کنار محاسن و قوت‌های مختلف که حاصل تلاش نویسندگان، داوران محترم و دبیر علمی ویژه‌نامه بوده، به واسطه جدید بودنش دارای اشکالاتی هم می‌باشد که باید با نقد دقیق آن و ارائه راهکارهای بهود، تلاش کرد تا پژوهش‌های بعدی را با دقت و کیفیت بالاتری انجام داد. در این خصوص یادداشتی که آقای دکتر سیدسپهر قاضی‌نوری ـ از اعضای هیات تحریریه فصلنامه و از اساتید برجسته حوزه سیاستگذاری علم و فناوری ـ به فصلنامه ارسال کرده‌اند به عنوان «نامه به سردبیر» منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the "Special Issue on Historical Analysis of Technology Development and Innovation Experiences in I.R.Iran"

نویسنده [English]

  • Sepehr Ghazinoory
Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The journal of Improvement Management, in the fall issue of 1400, published a special issue entitled "Special Issue on Historical Analysis of Technology Development and Innovation Experiences in I.R.Iran". This experience, which is considered as the first serious experience in this field, along with the various advantages and strengths that are the result of the efforts of writers, respected judges and scientific secretary of the special issue, Due to its novelty, it also has its drawbacks, which should be carefully critiqued and offered solutions to try to conduct further research with higher accuracy and quality. In this regard, the note sent to the journal by Dr. Seyed Sepehr Ghazi Nouri, a member of the editorial board of the journal and one of the leading professors in the field of science and technology policy, will be published as a "letter to editor."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Studies
  • Criticism
  • Special Issue on Historical Analysis of Technology Development and Innovation Experiences in I.R.Iran