جستاری پیرامون چالش‏ها و عوامل موثر بر دیدبانی فناوری در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

پایش و آگاهی به‌موقع از تحولات فناورانه، امروزه نه پنجره‌ی فرصت قابل انتخاب که ضرورتی غیرقابل اجتناب برای سازمان‌ها است. هرچند مدل‌های عمومی و گام‌های کلی برای رصد و دیدبانی فناوری وجود دارد، ولی صنعت اطلاعات و ارتباطات با توجه به سرعت تغییرات و حساسیت آن نسبت به تحولات فناورانه و البته شرایط خاص ایران همچون تحریم، نیازمند ملاحظاتی خاص در تدوین مدل دیدبانی فناوری است. این تحقیق، به روش کیفی تحلیل مضمون به کمک مصاحبه با دست‌اندکاران و خبرگان این صنعت، با بررسی رویکردهای گذشته و جاری، به بررسی و شناخت دیدگاه حاکم و عوامل تاثیرگذار دیدبانی در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران پرداخته است. براساس ادبیات موجود و الگوهای نظری، سه متغیر «محیط، سازمان و فناوری» مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده مدل عمومی دیدبانی فناوری هستند، در عین حال مصاحبه‌ها نشان می‏دهد که در کنار سایر متغیرها، عنصر «اطلاعات» به عنوان یک متغیر مهم و تاثیرگذار، مدل واقعی دیدبانی را در این صنعت شکل می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Query about Challenges and Factors of Technology Scouting in Iran Telecommunication Operators Industries

نویسندگان [English]

  • Farzane Mir Shahvelayati 1
  • Farhad Nazarizadeh 2
1 Assistant Professor, faculty of Economics and Management, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, timely monitoring and awareness of technological developments, rather than an opportunity window, is an inevitable necessity for organizations. Although there are general models and steps for technology scouting, due to the speed of the changes and the sensitivity of the information and communication industry to technological developments and, of course, Iran special conditions, such as heavy sanctions, technology scouting in this industry need special considerations in developing a monitoring model. This paper, has been done though qualitative method and content analysis based on interviews with this industry stakeholders and experts, by examining past and current approaches, and has studied and recognized the prevailing perspective and influential factors of observation in the Iranian telecom operators industry. According to the existing literature and theoretical models, there are three variables; "environment, organization and technology" that have the most important impact in determining the general model of technology scouting. At the same time, interviews show that along with these variables, the element of "information" is an important and influential variable that forms the real model of scouting in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Scouting
  • Iranian Telecommunication Operator Industry
  • Environment
  • Technology
  • Organization
حقیقی، محمد؛ حسینی، سید حسن؛ اصغریه احدی، حامد؛ آرین، ابوالفضل؛ دریکنده، علی. «بررسی تاثیرتاکتیک­های بازاریابی رابطه­ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 7. (1394): صص62-44.
رضایی، روح‏اله؛ حسینی، سید محمود؛ شعبانعلی فمی، حسین و صفا، لیلا. «شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققان»؛ فصلنامه‏ی علمی پژوهش سیاست علم و فناوری، شماره1. (1388): صص 26-17
رضوانی، مهران؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و واحدوحدت‏کار، مهدی.«طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناوران: مطالعه موردی سیستم‎های هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران»، فصل‏نامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14. (1387): صص 64-87
سایت ایران آنلاین، تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران به 93 میلیون رسید. (1397) نشانی برخط: http://www.ion.ir/news/478703/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-93-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
سراییان، رسول؛ شاوردی، مرضیه؛ هاشمی، علیرضا. مرزشکنی موبایل و رایانش ابری: پیش‌ران­های توسعه و خدمت در دولت­های پاسخ­گو، نشر آینده­پژوه، تهران. 1393
شاه‏میری، فرهاد و امن­پور، ناصر. «ارایه یک چارچوب مفهومی به‏منظورشناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به‏کمک یکپارچه‏سازی قابلیت‏ها و روش‏های تصمیم‏گیری نوآوری»، فصل‏نامه تخصصی پارک‏ها و مراکز رشد: رشد فناوری، سال نهم، شماره 36، (1392): صص 69-62
صابرفرد، علیرضا. «رصد، تحلیل، برآورد اطلاعات و هوشمندی علم و فناوری: ضرورتی راهبردی در جامعه اطلاعاتی ن.م»، فصلنامه پژوهش‏های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 2، شماره 5، (1392): صص 92-69
طاعتی، مهکامه و بهرامی، محسن. « بررسی عوامل موثر در آینده مدیریت علم و فناوری ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست‏گذاران»، فصلنامه‏ی علمی پژوهش سیاست علم و فناوری، شماره2، (1388): صص 61-47
فخاری، حسین؛ سلیمانی، داوود و دارایی، رضا.«بررسی اثرات تحریم‏های اقتصادی بر عملکرد شرکت‏های دانش‏بنیان کشور»، فصلنامه‏ی علمی پژوهش سیاست علم و فناوری، شماره3، (1391): صص 89-73
کرامتی، عباس؛ سیدین اردبیلی، سید محسن؛ سهرابی، بابک. «تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش داده‏کاوی»، فصلنامه‏ی علمی-پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 14، (1388): صص. 91-63
گروه علمی تحلیلی طیف.«آشنایی با حوزه مخابرات کشور: ویژگی ها، بازیگران و فرصتهای کاری»، گروه تحقیقاتی شبکه­های سیار باند وسیع دانشگاه علم و صنعت، 1393
موسوی حقیقی، محمد هاشم؛ رعنایی کردشولی، حبیب اله؛ غفورنیان، محمد. «تحلیل‌ بازار ‌تلفن ‌همراه ‌ایران ‌با ‌رویکرد‌ پویایی‏های ‌سیستم»، چشم­انداز مدیریت صنعتی، ش 9، (1392): صص. 158-135
میرشاه‏ولایتی، فرزانه؛ نظری‏زاده، فرهاد. «دیده‌بانی و ارزیابی فناوری‌های نوظهور در عصر دانش»، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی. 1390
میرشاه‏ولایتی، فرزانه؛ نظری‏زاده، فرهاد. «مفاهیم و روش‏های دیده‏بانی فناوری»، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی. 1396
Fraenkel, Eran. "A Critical Analysis of Digital Communications and Conflict Dynamics in Vulnerable Societies." (2014).
Amesse, Fernand, Caroline Boivin, and Pierre Mohnen. "KNOWLEDGE CREATION IN THE TELECOMMUNICATIONS SERVICES INDUSTRY." (2001).
Birkinshaw, Julian M., and Felipe Monteiro. External knowledge sourcing: Uncovering the technology scouting process. AIM Research, 2007.
Brenner, Merrill S. "Technology intelligence and technology scouting." Competitive Intelligence Review 7, no. 3 (1996): 20-27.
Choo, Chun Wei. Environmental scanning: acquisition and use of information by chief executive officers in the Canadian telecommunications industry. Toronto: University of Toronto, 1993.
Mir Shahvelayati, Farzane, and Farhad Nazarizadeh. "Technology Scouting Model: A Process & Structure for Monitoring Technological Changes." Defensive Future Study Researches Journal 4, no. 13 (2019): 41-68.
Intelligence, G. S. M. A. The mobile economy–Europe 2015. Tech. Rep.). GSM Association. Retrieved 2017-07-26, from https://www. gsmaintelligence. com/research, 2015.
Guemes-Castorena, David. "Megatrend methodology to identify development opportunities." In PICMET'09-2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, pp. 2391-2396. IEEE, 2009.
Lichtenthaler, Eckhard. "Managing technology intelligence processes in situations of radical technological change." Technological Forecasting and Social Change 74, no. 8 (2007): 1109-1136.
Markulin, Darko, and Marijan Kunstic. "Modelling business processes in the complex telecommunication environment." In Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications, pp. 5-10. IEEE, 2013.
Matschy, Alexandra, and Liu Meng. Using Chinese universities as a source of Technology Scouting in China. 2010.
Da Camara Monteiro Junior, Luiz Felipe. "Connecting the dots: Uncovering the technology scouting process." PhD diss., London Business School (University of London), 2008.
Mortara, Letizia, Clive IV Kerr, Robert Phaal, and David R. Probert. "A toolbox of elements to build technology intelligence systems." International Journal of Technology Management 47, no. 4 (2009): 322-345.
Narchal, R. M., K. Kittappa, and P. Bhattacharya. "An environmental scanning system for business planning." Long Range Planning 20, no. 6 (1987): 96-105.
Rev, OECD ISIC. "Technology intensity definition.(2011)." Classification of Manufacturing Industries into Categories Based on R&D Intensities (3).
Robinson, Douglas KR, Lu Huang, Ying Guo, and Alan L. Porter. "Forecasting Innovation Pathways (FIP) for new and emerging science and technologies." Technological Forecasting and Social Change 80, no. 2 (2013): 267-285.
Rohrbeck, Rene. "Technology Scouting-a case study on the Deutsche Telekom Laboratories." In ISPIM-Asia Conference. 2007.
Romero, Geovanny, and David Güemes-Castorena. "Technological foresight model for the identification of business opportunities (TEFMIBO)." In 2012 Proceedings of PICMET'12: Technology Management for Emerging Technologies, pp. 1299-1313. IEEE, 2012.
Rouach, Daniel, and Patrice Santi. "Competitive intelligence adds value:: Five intelligence attitudes." European management journal 19, no. 5 (2001): 552-559.
Vecchiato, Riccardo, and Claudio Roveda. "Strategic foresight in corporate organizations: Handling the effect and response uncertainty of technology and social drivers of change." Technological Forecasting and Social Change 77, no. 9 (2010): 1527-1539.
Xiwen, Liu, and Ke Xianneng. "competitive technology intelligence in technology innovation of China's Telecom Industry." (2012).