نویسنده = سیدسپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 98-129

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ سیدسپهر قاضی نوری


3. بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31

سیدسپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی