نویسنده = سیدسپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 5
1. الگوی بلوغ پارک‌های فناوری بر اساس تکامل تاریخی؛ پارک‌های ایران کجا هستند؟

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 93-117

لیلا خزدوزی؛ سیدسپهر قاضی نوری


3. بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 98-129

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ سیدسپهر قاضی نوری


4. بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31

سیدسپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی


5. فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده