واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فنّاورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در بقای پلتفرم­ و افزایش تعداد کاربران آن ایفا می­کنند. بااین‌حال، مطالعات کنونی پلتفرم عمدتاً بر دیدگاه طرف تقاضا تمرکز کرده و مطالعات محدود طرف عرضه از فرآیندهای نوآوری شرکت­های مکمل چشم­پوشی کرده­اند. افزون بر این، توصیه­های تحقیقات مدیریت نوآوری معمولاً شرکت­های تولیدی بزرگ را خطاب قرار می­دهد. با توجه به اینکه فرآیند نوآوری مناسب مبتنی بر بستر است، ممکن است توصیه­های عمومی موجود به­طور خاص برای نوآوری شرکت­های مکمل کارآمد نباشد. هدف این مقاله شناسایی فرآیندهای نوآوری شرکت­های مکمل و کشف منطق مرتبط با آن­ها است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت­های کوچک ایران در صنعت نرم­افزار تشکیل می­دهند. رویکرد مقاله حاضر کیفی است و از راهبرد پژوهشی مطالعه چندموردی اکتشافی استفاده می­کند. گردآوری داده­ها با استفاده از 35 مصاحبه نیمه­ساخت­یافته با 23 شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامه­های کاربردی مبتنی­ بر پلتفرم­های فنّاورانه اندروید یا آی.­اُ.­اِس. انجام شده است. اطلاعات ثانویه شامل اخبار و مصاحبه­های منتشرشده در وب مرتبط با نوآوری­ شرکت­ها نیز برای تکمیل مصاحبه­ها مورداستفاده قرار گرفته است. تحلیل داده­های گردآوری‌شده بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی و مقایسه مستمر صورت پذیرفته است. یافته­های این مطالعه بیانگر سه فرآیند اصلی برای نوآوری شرکت­های مکمل است و نشان می­دهد مهم‌ترین شرایط اقتضایی تأثیرگذار بر این فرآیندها، پیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب­وکار درک­شده هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies

نویسندگان [English]

  • Maryam Yarmohammadi 1
  • Mehran Rezvani 2
  • Mahmood Alborzi 3
1 PhD in Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Supply-side innovators play an important role in both the sustainability of a platform and increasing the number of its users. However, existing platform-related studies have mostly focused on the demand-side perspective and the few supply-side studies have ignored the complementors' innovation processes (CIPs). Moreover, recommendations in the innovation management literature usually address large manufacturing companies. Taking into account that an appropriate innovation process is context-dependent, the currently available general recommendations may not be particularly effective for complementors' innovations. This paper aims to identity CIPs and to explore the rationale behind them. This research is comprised of small, Iranian companies in the software industry. The paper uses a qualitative approach and utilizes an exploratory multiple case study method. Data is collatet using 35 semistructured interviews with 23 small companies that develop Android/IOS based applications. Secondary information, including news and interviews published in web concerning the innovation of the companies is utilized as well, in onder to supplement the interviews. The collected data is analyzed based on the qualitative content analysis and constant comparative methods. The findings indicate three processes for complementors' innovations and reveal that the important contingencies affecting these processes are: perceived technical and business complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Case Study
  • Contingency Conditions
  • Innovation Process
  • Technological Platform
  • Supply-Side Innovators