ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت‌های تولیدی و صنعتی: مطالعه موردی شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود و اطلاعات تصادفی کسب‌شده اکتفا نمی‌کنند؛ ازاین‌رو، تلاش می‌کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد کسب‌وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ها به‌طور مؤثر در برنامه‌ریزی راهبردی خود بهره گیرند. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها که به‌صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره‌ور شدن داده‌ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب‌ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده‌های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می‌کند و می‌تواند گزارش‌های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم کند. این پژوهش با طراحی مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های تولیدی و صنعتی و همچنین اجرای مدل طراحی‌شده با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل اهمیت–عملکرد، به ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت ساپکو به‌عنوان یک شرکت تولیدی و صنعتی پرداخته است که می‌تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان‌ها جهت طراحی و پیاده‌سازی داشبورد سازمانی و هوش تجاری باشد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به وجود فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد و رویه‌های مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت و همچنین وجود نرم‌افزار اوراکل، بسترهای سیستمی و نرم‌افزاری در شرکت ساپکو فراهم بوده، لیکن به دلیل اولویت پایین‌تر مباحث هوش تجاری در این شرکت، فرایند توسعه داشبورد با منطق هوش تجاری به‌صورت یک پروژه سازمانی با اولویت بالا مطرح نبوده و در این حوزه نیاز به کار بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Organizational Dashboard Development with Business Intelligence Logic in Manufacturing Companies: Case Study of Supplying Automotive Parts Co. (SAPCO)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Hashemi 1
  • Hasan Alvedari 2
  • Mohammad Reza Daraei 2
  • Ruhollah Razini 3
1 PhD candidate of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, due to intensified competitive environment, countries and firms do not rely only on limited resources or random data in decision making and adopting competitive strategies; therefore, organizations are trying to achieve the best sources of information about the business and utilizing them effectively in their strategic planning. Dashboard, a tool which is rich in indicators, reports and graphs acts dynamically and through it, managers can see the organization's performance at any moment and compare and evaluate its status with respect to short and long term perspectives. But for efficient data using, business intelligence logic is inescapable. Business Intelligence is a system in which different, dispersed and heterogeneous data of an organization is integrated and through the establishment of analytical database helps managers to make decisions. This study designs a model of organizational dashboard with business intelligence logic, and through Importance Performance analysis method evaluated the organizational dashboard development with business intelligence logic in SAPCO as a manufacturing company which can be a comprehensive road map for organizations to design and implement an organizational dashboard and business intelligence. The results show that due to strategic planning process, performance evaluation and procedures based on quality management system, also due to deployment of Oracle software, systems and software infrastructure are provided in this company but because of lower priority of business intelligence in SAPCO issues, dashboard development process with business intelligence logic was not considered as an organizational project with a high priority and more work is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Development of Information Systems
  • Organizational Dashboards
  • Business Intelligence
  • Importance Performance Analysis