چارچوب ارزیابی فناوری بازی های موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت بازی‌های رایانه‌ای به‌ویژه بازی‌های شبکه اجتماعی به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنایع خلاق تبدیل شده‌اند. توسعه کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه، وجود پلتفرم‌های متنوع فناوری، رشد سریع فناوری و آثار اجتماعی و فرهنگی بازی‌های شبکه‌های اجتماعی لزوم ارزیابی فناوری‌های این بازی‌ها را ضروری می‌کند. این مقاله تلاش دارد تا با نگاهی جامع به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که چه مجموعه عواملی را بایستی در ارزیابی پلتفرم‌های فناوری بازی‌های شبکه اجتماعی موردتوجه قرار داد و اهمیت هر یک از این عوامل به چه صورت است. با بررسی پیشینه موضوع و مصاحبه‌های اکتشافی، تعداد 23 شاخص شناسایی و در قالب پنج بعد اصلی طبقه‌بندی شد. پس از استخراج این شاخص­ها، پرسشنامه­ای با استفاده از مقایسات زوجی در یک طیف نُه‌تایی توسعه داده شد. سپس این پرسشنامه در اختیار 33 تن از خبرگان و کارشناسان مربوطه قرار گرفت و بدین ترتیب داده­های پژوهش جمع­آوری شد. بر همین اساس و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت هریک از عوامل استخراج شد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده این مهم است که به ترتیب، بعد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار، بعد کاربران و تعاملات اجتماعی و بعد ویژگی‌های زیرساختی بازی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Assessment Framework of Social Network Games

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naqizade 1
  • Mehdi Eliasi 2
  • Pejman Hakimi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 MSc in Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Industry of video games, especially social network ones, has become one of the main parts of creative industries. Development of knowledge based businesses, different technology platforms, rapid technology growth rate and social impacts of these games have made technology assessment of social network games necessary. This article tries to address the questions of "what factors are crucial for technology assessment in this field?" and "what is their priority?" accurately. Twenty three indicators were identified by literature review and exploratory interviews and they were classified into five components. After defining these indicators, we developed a questionnaire with nine items. These questionnaires were distributed among thirty three experts of this field. The collected data have been analyzed with Fuzzy Analytic hierarchy process (AHP) and more important indicators were prioritized. The findings imply that components of business development, users and social interactions and infrastructural specifications are the most important components, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Assessment
  • Social Network Games
  • Technology Platform