به‌کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فن آوری (مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست‌فن آوری کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بهره‌برداری مناسب از علم و فن­آوری، مدیریت، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای آن مستلزم طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با جذابیت‌ها و توانمندی‌های بومی است. یکی از ابزارهای کاربردی برای تعیین اولویت‌ها و تدوین برنامه هر حوزه، نقشه راه فن­آوری است. کاربرد نقشه راه صرفاً با تکیه بر توانمندی‌های بخش گرچه ممکن است در توسعه علمی و تحقیقاتی کارا باشد، لکن در سطوح توسعه فن­آوری، تولید و نفوذ در بازار لزوماً قابل پیاده‌سازی نیست. نیروهای رقابتی موجود در بازار مانند تامین‌کنندگان، مشتریان و رقبا می‌توانند در نحوه و جایگاه ورود به بازار نقش داشته باشند. لذا، در تدوین نقشه راه بخش خصوصاً نقشه راه فن­آوری، لحاظ نمودن ساختار صنعت و شرایط بخش مورد مطالعه در تعیین اولویت‌ها و ارایه نقشه راه اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن اسناد بالادستی کلان و بخشی زیست‌فن­آوری در کشور و با نگاهی به روند بازارهای جهانی، توانمندی‌های داخلی در بخش محصولات، فن­آوری‌ها و منابع و همچنین با لحاظ نمودن ویژگی‌های ساختار صنعت در هرکدام از بازارها به جهت بررسی امکان ورود به هرکدام از بخش‌های بازار، نقشه راه زیست‌فن­آوری کشور را در چهار بخش سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تدوین و همچنین برنامه توسعه دانش‌بنیان این بخش را به جهت تحقق اهداف نقشه در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارایه نموده است. این پژوهش با استفاده از مدل نقشه راه لایه‌ای در پنج لایه و با کمک مدل ساختار صنعت در قالب پنج نیروی پورتر و از طریق جلسات هم‌اندیشی گروهی و مصاحبه‌های فردی با خبرگان بخش زیست‌فن­آوری و مدیریت فن­آوری به‌صورت مشارکتی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Porter's Five Forces Analysis in Developing a Technology Roadmap (Case Study: Developing Biotechnology Roadmap)

نویسندگان [English]

  • Soroush Ghazinoori 1
  • Mitra Aminlu 2
  • Niloofar Khalilzadeh 2
  • Niloofar Radaei 2
  • Samaneh Mohebalizadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 MSc Student of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Appropriate utilization of science and technology, management, prioritization and its related planning require developing its policies and plans for the future in accordance with national competitive capabilities and attractiveness. Technology roadmap is considered as one of the functional tools to determine priorities and future plans of each sector. Application of the roadmap may be efficient in science and research development relying solely on the sectoral capabilities, but it is not necessarily implementable in the level of technology development, production and market penetration. Competitive forces including suppliers, customers and competitors can contribute to the manner and entry into the market. Consideration of industrial structure and circumstances of studied sector is of special importance in determining priorities and providing a roadmap in drafting a roadmap, especially technology roadmap. This study has presented National Biotechnology Roadmap in four sector comprising health, agriculture, industry and environment and provided knowledge-based development plan of this section in order to achieve the objectives of map for short, medium and long term considering the national biotechnology macro and sectoral documents and master plans and with a look at the world markets, national capabilities in products, technologies and resources as well as considering industry structure in each of the markets to scrutinize the possibility of entering in each of the market segments. Knowledge-based development plan in each of the markets has been presented at three different periods. This study has been designed using the layered roadmap in five layers by the help of industry structure model in Porter's five forces as well as expert panels and individual interviews with experts of biotechnology and technology management sectors as a partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Roadmap
  • Porter's Five Forces Analysis
  • Biotechnology
  • Knowledge-Based Program