تبیین تغییر خط مشی با استفاده از الگوی چارچوب ائتلاف مدافع ( مطالعه موردی: قراردادهای نفتی ایران IPC )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران. ایران.

3 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

تحلیل تغییر و ثبات خط‌مشی­ عمومی، از جذاب‌ترین و درعین‌حال چالشی‌ترین موضوعات خط‌مشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خط­مشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راه­گشا است. از سوی دیگر، با توجه به این­که چارچوب­های قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خط­مشی­های کلیدی در این حوزه محسوب می­شوند، فهم فرآیند شکل­گیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و می­تواند بستر آسیب­شناسی، اصلاح و بهبود آن­ها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکل‌گیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه‌ چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به‌عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء می­کرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمع­آوری داده­ها از مطالعات کتابخانه­ای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانه­های دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجی­ها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکل­گیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید:
1. ظهور ائتلاف‌ها. 2. انسداد خط­مشی. 3. بن‌بست شکنی و تحقق خط‌مشی جدید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Change Explanation by Advocacy Coalition Framework Case Study: Iran Petroleum Contract (IPC)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadiq Torabzadeh Jahromi 1
  • Seyyed Kazem Hoseini 2
  • Mohammad Noruzi 3
1 PhD candidate of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 MSc in Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
3 PhD in Management of International Contracts Oil and Gas, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The analysis of public policy change and stability is one of the most attractive and yet challengeable subjects in policy research and use of policy process theories is very useful and helpful for explanation of this change. On the other hand, given to being contractual frameworks (especially in upstream section of petroleum industry) as important policies in this field, it is important and critical to understand their formation process and can prepare the context of their pathology, correction and development. In this article, the process of formulation and emergence of Iran Petroleum Contract (IPC) to its ratification is studied and explained by Advocacy Coalition Framework (ACF) as analysis Framework.
Essence and goals of research have demanded to convey this article with qualitative case study. Document study, direct observation and analysis of visual and audio archives have used for data gathering. Focus group and expert opinion have served for validation of outputs and scrutinization in data analyzing. Research results show the strength of advocacy coalition framework in this process explanation, and could explain three stages in IPC formation: 1. Coalitions emergence. 2. Policy blockage. 3. Deadlock breaking and ratification of new policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Petroleum Contract
  • IPC
  • Policy Change
  • Policy Process Theory
  • Advocacy Coalition Framework