شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های موثر در ارزیابی عملکرد دانش گران شرکت های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: یک شرکتICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه اهمیت سازمان‌های دانش‌بنیان، با توجه به جایگاه راهبردی آن ها به‌عنوان یکی از عناصر مهم اقتصاد مقاومتی و نقش اساسی آن‌ها در رفع نیازهایکشور در شرایط تحریم، بسیار افزایش یافته است.در این میان، با توجه به منحصربه‌فرد بودن و اهمیت بالای مهارت‌ها و تخصص‌های انسانی در این سازمان‌ها، توجه به خصوصیات روانی کارکنان و احساس رضایتی که از روابط و تعامل دوجانبه با سازمان‌ها دارند شرط لازم برای دست‌یابی به اهداف سازمان‌های دانش‌بنیان است که در این میان هرچه سطح نخبگی و میزان وابسته بودن کسب-و‌کار شرکت به کارکنان دانش‌محور بیشتر باشد مفهوم ارزیابی عملکردپررنگ‌ترخواهد شد. با توجه به نبود یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی، پژوهش گران در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی (روش گروه کانونی در بخش کیفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در بخش کمی)، در یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ، به تبیین معیارهای ارزیابی عملکرد این دانش‌گران پرداخته‌اند که در نتیجه، 35 شاخص ارزیابی عملکرد و وزن هر یک از آن‌ها، به‌دست آمد. نتایج این پژوهش می‌تواند در نظام‌های جذب، عملکرد و جبران خدمات دانش گران سازمان، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Ranking Factors of Affecting on Performance Evaluation Knowledge Workersin Knowledge Based Companies (Case Study: A Company ICT)

نویسندگان [English]

  • Moslem Bagheri 1
  • Hasan Poladi 2
  • Mehrdad Kiani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 PhD candidate of Operations Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 MSc student of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, according to the strategic position of knowledge based organizations, as one of the important elements of resistive economy and their critical role in meeting the needs of the country in terms of sanctions, the importance of this kind of organizations, has increased. In the meantime, due to the uniqueness and importance of human skills and expertise in these organizations, attention to the mental characteristics of employees and satisfaction that mutual relations and cooperation with organizations, is basic condition to achieve the objectives of this knowledge base organizations. According to lack of a systematic and comprehensive model for the evaluation of knowledge workers, the researchers in this study used mixed methods research exploratory (focus groups method in qualitative part and analytic hierarchy process in quantitative part of research) in a knowledge base organization in field of ICT to explanation criteria to evaluation performance these knowledge workers and have achieved to 35 indicators performance and weight each of them. That can be used in attract, performance and compensation systems of knowledge workers of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Knowledge Based Companies
  • Knowledge Workers
  • Focus Groups
  • Analytic Hierarchy Process