طراحی الگوی سنجش و بهبود رضایت مشتریان برای سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن‌آوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار.

چکیده

در محیط کسب و کار پویای امروز، رضایت مشتری عامل اصلی و مهم در بقا و رشد هر سازمان از صنعت، دانشگاه یا موسسه‌های تحقیق و توسعه است. با سنجش رضایت مشتری، سازمان‌ها قادر به گرفتن شاخصی از چگونگی موفقیت عملی آن‌ها در ارایه محصولات به بازار هستند. هدف از این پژوهش، به چالش کشیدن نگاه سطحی متعارف در خصوص سنجش رضایت مشتریان و ارایه الگوی مفهومی برای عمق‌بخشی به مدیریت رضایت مشتریان در خصوص محصولات پیچیده با فن‌آوری پیشرفته است. این مطالعه از نوع پژوهش‌های آمیخته است که پس از مرور ادبیات، از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استفاده شده و همچنین در بخش کمی، از روش‌هایی چون پیمایش، استفاده شده است. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهند که درمورد محصولات پیچیده با فن‌آوری پیشرفته، نظرسنجی به شیوه متداول(پرسش‌نامه) کارایی چندانی برای مدیریت رضایت مشتریان ندارد. الگوی پیشنهادی در این مطالعه، استفاده از یک رویکرد سه مرحله‌ای است: مرحله آغازین(پرسشنامه)، مرحله میانی(پنل های تخصصی)، مرحله پایانی(بازدیدهای میدانی) که مکمل یکدیگر هستند. محورهای اصلی سنجش رضایت مشتریان شامل 6 بعد کیفیت و نوآوری، خدمات و پشتیبانی، زمان‌بندی تحویل، قیمت و مطلوبیت، وفاداری بهره‌بردار و تصویر ذهنی بهره‌بردار است. پیام اصلی مقاله این است که در خصوص سنجش و بهبود رضایت مشتریان محصولات پیچیده با فن‌آوری پیشرفته، به‌جای تمرکز بیش از حد بر شاخص/عدد رضایت مشتری، سازوکار لازم را برای مشارکت فعالانه مشتری در بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات فراهم نمایید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Measurement and Improvement of Customer Satisfaction in Organizations with Complex Products and High Technology

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Tavakoli 1
  • Majid Feyzarefi 2
  • Omid Heidari 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Systems and Productivity Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Administration.
چکیده [English]

In the current dynamic business environment, customer satisfaction (CS) is the primary and most important factor in the survival and growth of any organization from industry, academia or R&D institutions. By measuring customer satisfaction, organizations are able to get an indication of how successful they actually are in providing products to the market. The purpose of this study is to challenge with conventional and superficial view in terms of customer satisfaction measurement and to give a theoretical framework so that management of customer satisfaction is deepened for complex products with high technology. The present study is a mix research using extensive literature review, Delphi Method, polling the opinions of experts as well as using quantitative methods such as surveying. Our study showed that conventional opinion polling (using questionnaire) cannot be considered efficient for managing customer satisfaction. We propose a 3-steps approach: Initial step (questionnaire), middle step (expert panels) and the final step (site/field visits). These steps are complementary.
The main message in this paper is to focus on essential mechanism of customer active participation in improving quality of product and service instead of extremely focusing on the customer satisfaction index for measurement and improvement of customer satisfaction in organizations with complex products and high technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction Management
  • Customer Satisfaction Measurement Models
  • Customer Satisfaction Index
  • Complex Products