الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

گام کنترل و ارزیابی استراتژی یکی از گام‌‌های سه‌گانه فرآیند مدیریت استراتژیک است که همواره ذاتی و اجباری شمرده شده است. اما با مرور برخی استراتژی‌های تجاری ملی که در سالیان اخیر در کشور تدوین و اجرا شده است معلوم می‌شود که این گام مورد بی‌مهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که معلوم کند چرا در بسیاری موارد استراتژی‌های تجاری که در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود، مورد کنترل قرار نمی‌گیرد و یا کنترل بهینه در مورد آن پیاده‌سازی نمی‌گردد. لذا این پژوهش در این راستا با تحلیل اسناد مرتبط و انجام شانزده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان مربوطه سعی نموده است تا مجموعه موانعی را شناسایی و مدل‌سازی نماید که مانع از استقرار نظام کنترلی برای استراتژی‌های سطح ملی می‌شود. در نهایت و با تحلیل داده‌های گردآوری شده در طی بررسی اسنادی و مصاحبه‌ها از طریق نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و با کمک نرم‌افزار MaxQDA 10، مجموعه‌ای از موانع شناسایی و مدلسازی شده‌اند. این موانع در دسته‌بندی‌های: ضعف در بسترهای اداری کنترل، ضعف در تدوین نظام کنترل، ضعف در بسترهای قانونی کنترل، ضعف در بسترهای فرهنگی کنترل، ضعف در فعالیت‌های مورد کنترل، ضعف در اجرای کنترل، و عدم انعطاف‌پذیری و به‌روزرسانی کنترل‌ها؛ جا گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Obstacles of Stabilishing Strategy Control Discipline in Business Strategies in National Level

نویسندگان [English]

  • Ali Raddadi 1
  • Tahmores Hasangholipor 2
  • Mohammad Ali Shahhosseini 3
1 PhD candidate of Strategic Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Control is a crucial sub-process of the strategic management process. But in Iranian researches, it is less explored than it should be. The main question of this research is that: 'why most of the national trade strategies are not controlled, or not properly controlled?' So, we tried to identify and model the barriers of implementing controlling system for national strategies, after gathering required data through literature review and interviews with experts.
Finally, we analyzed data through Grounded Theory method by help of MaxQDA 10 software solution. Results show that there are 7 categories of barriers that include: administrative barriers, design barriers, legal barriers, cultural barriers, barriers in trade processes, implementation barriers, and barriers of updating controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Control
  • Barriers to Implement Strategy Control
  • National Strategies
  • Grounded Theory