اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

آینده‌پژوهی دانشی معطوف به عمل است و تنها با تاملات نظری شکل نمی‌گیرد. بنابراین تا زمانی که آینده‌پژوهی اسلامی در عمل شکل نگیرد نمی‌توان آن را به خوبی توصیف کرد اما در حال حاضر می‌توان گزاره‌هایی از آن مانند اهداف و مفروضات را ارایه داد. ضمن آن که باید توجه داشت که آینده‌پژوهی اسلامی تابع شرایط و اقتضائات مکانی و زمانی نیز هست و این امر در شکل‌گیری آن نیز تاثیرگذار هستند.\r\nالبته برخی از اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی رایج در آینده‌پژوهی اسلامی نیز مورد پذیرش هستند اما در مواردی اختلاف نیز دارند. در این مقاله تلاش شده است تا بر پایه‌ی منابع اسلامی (به ویژه قرآن کریم) برخی از اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی ارایه شوند. آینده‌پژوهی اسلامی وجوه اشتراک و افتراقی با آینده‌پژوهی رایج دارد. هر چند تا زمانی که آینده‌پژوهی اسلامی در عمل شکل نگیرد، نمی‌توان در خصوص چیستی آن، اظهارنظر دقیقی کرد، اما به منظور تسریع و جهت‌دهی فرایند تحقق آینده‌پژوهی اسلامی، لازم است وجوهی از آن در قالب گزاره‌هایی از اهداف، مفروضات ارایه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purposes and Assumptions of Islamic Futures Studies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Eivazi 1
  • Abdurrahim Pedram 2
1 Associate Professor, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
2 PhD in Futures Studies, Research Institute for Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Futures Studies is a knowledge based on practice and cannot be merely shaped by theoretic thoughts. Therefore we can not describe futures studies well until it has got practical. But now we can provide some of its propositions such as purposes and assumptions. It has also be considered that Islamic Futures Studies is subject to special and temporal conditions and requirements; a fact which is effective on its shaping process. Although some of common futures studies purposes and assumptions can also be applied in Islamic Futures Studies but surely there are some differences between them. This paper tries to present some of the purposes and assumptions of Islamic Futures Studies based on Islamic references (specially the Holy Quran). Islamic Futures Studies has some commonalities and differences with the known futures studies. However, we cannot provide accurate statements about Islamic Futures Studies nature unless it has got practical, but in order to direct and expedite the process of its realization, it is necessary to provide some of its dimensions in terms of purposes and assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Futures Studies
  • Purposes and Assumptions of Futures Studies
  • Attitude-Futures Studies System
  • Future Thinking and Islamization of Science and Technology