تحلیلی مقطعی از سرمایه‌ی روان‌شناختی و سازه‌های آن، بر سلامت عمومی نیروی کار در کتابخانه‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران.

چکیده

تاکنون در ادبیات سازمانی، کمتر به سلامت و شادکامی نیروی کار به‌عنوان یکی از سازه‌های کلیدی سرمایه‌ی انسانی توجه شده است. هم‌اکنون اگر نیروی کار به‌عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند مورد قبول قرار گیرد، در مقیاسی وسیع و به‌موجب سهمی که در خلق ارزش سازمانی دارد، موجب ارتقای جایگاه آن می‌شود. به‌نظر می‌رسد که نیروی کار سالم و سلامت، یک دارایی مضاعف و باارزش است که تلاش برای پرورش آن لازم می‌نماید. این مقاله، یافته‌های یک پژوهش پرسش‌نامه‌ایِ پیمایشی‌- علی از کارکنان یک کتابخانه‌ی دولتی در رابطه با مسائلی که گریبان‌گیر به‌رسمیت‌شناختن سلامت نیروی کار به‌عنوان یک دارایی سازمانی است را به بحث می‌گذارد که در ادامه‌ی تلاش برای مرتفع‌ساختن مشکل بیماری‌گونه، پرهزینه و ادامه‌دار غیبت از محل کار است. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌های سرمایه‌ی روان‌شناختی (PCQ) و سلامت عمومی (GHQ) با تأیید مجدد روایی و پایایی، جمع‌آوری شد و با استفاده از روش الگو یابی معادلات ساختاری و در سطح اطمینان 95/0 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درحدود 32 درصد از واریانس متغیر سلامت در الگوی سرمایه‌ی روان‌شناختی قابل پیش‌بینی است که نشان از اثر متقابل سازه‌های سرمایه‌ی انسانی بر یکدیگر و لزوم توجه به سلامت نیروی کار به‌عنوان جزئی از سرمایه‌ی انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cross-sectional Analysis of Psychological Capital and its Constructs on General Well-Being of Employees in Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Karimi Mazidi 1
  • Marzieh Bordbar 2
  • Abolfath Bordbar 3
1 MSc in Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 BSc in Library and Information Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom, Qom, Iran.
3 MSc in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Qeshm Branch, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

Up to now, workforce health and wellbeing have not been recognized as one of the key constituents of the human capital. In an era when workforces are widely acknowledged as being highly valuable assets, and therefore in large part worth retaining within the organization by virtue of their contribution to the value creation and delivery process, a healthy workforce would seem to be a doubly important asset to cultivate. This paper presents and discusses the findings of an analytical questionnaire survey of a public library employees regarding some of the issues associated with recognizing workforce health and wellbeing as an organizational asset, the site of a continuing, costly sickness absence problem. Data were collected using psychological capital questionnaire (PCQ) and general health questionnaire (GHQ) reaffirming the validity and reliability and were analyzed using structural equation modeling at confidence level of 0.95. The results indicate that about 32 percent of the variance in the general health variable is predictable through psychological capital model indicating interaction of human capital constituents with each other and the necessity of paying Attention to the workforce health as a component of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Positive Psychological Constructs
  • General Health
  • Structural Equation Modeling
  • Public Libraries