ارزیابی انتقال فناوری تولید خودرو سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

ایران خودرو در استراتژی جهانی شدن خود، انتقال تکنولوژی مونتاژ خودرو را به عنوان یک سیاست محوری در توسعه صادرات محصولاتش مورد توجه قرار داد. برای انجام این کار با یک مدل نظری شروع به کار نمود ولیکن برای بهینه سازی، در صدد تدوین نتایج به دست آمده و اصلاح مدل بود. هدف این مقاله ارزیابی انتقال تکنولوژی تولید سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن در جهت به کارگیری در پروژه های بعدی می باشد. برای این هدف مدل های مختلف انتخاب روش انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. در هریک از این مدل ها بر عوامل مختلفی تاکید گردیده و سعی شده است تعدادی از آنها که بر فرایند انتقال تکنولوژی مورد نظر تاثیر بیشتری دارد انتخاب گردد. در این مدل نهائی شرکت ایران خودرو به عنوان منبع تکنولوژی و شرکت سیامکو به عنوان گیرنده در نظر گرفته شده اند. این مدل شامل شش دسته از معیارهائی است که می تواند یک فرایند انتقال تکنولوژی را تحت تاثیر قرار دهد.طبقه بندی به صورت ذیل می باشد: معیارهای مربوط به محیط انتقال، معیارهای مربوط به ماهیت تکنولوژی، معیارهای مربوط به فرایند همکاری، معیارهای مربوط به گیرنده، معیارهای مربوط به منبع تکنولوژی، معیارهای مربوط به بازار هدف. پروژه انتقال تکنولوژی تولید خودروسواری سمند به سوریه با استفاده از این مدل ارزیابی شده است. نتایج حاکی از این ارزیابی نشان می دهد که محیط دارای ریسک بالائی بوده و گیرنده تکنولوژی شرایط لازم برای جذب و بهره برداری تکنولوژی را دارا نمی باشد. فرایند همکاری به خوبی تعریف شده اما زمان بالاتری نسبت به هدف گذاری انجام شده برای اجرای آن صرف شده است. منبع با استراتژی مناسبی دست به انتقال تکنولوژی زده اما بازار هدف به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. به صورت کلی فرایند انتقال از متوسط تا خوب ارزیابی شده است. تجربه حاصل از این پروژه می تواند شرکت ایران خودرو را در پروژه های مشابه توانمندتر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of “Samand" Production Technology Transfer to Syria (SIAMCO) and Presenting the Applied Method

نویسندگان [English]

  • Manochehr Manteghi 1
  • Hadi Goodarz Naseri 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article aims to assess Samand production technology transfer to Syria and presents the applied method for further projects. To do this, different methods of selecting technology transfer method have been investigated. Each method puts the emphasis on different factors, hence it is tried to select those affecting the technology transfer more deeply. Iran Khodro Company is considered as the source of technology and SIAMCO as the recipient, in the final method. The method includes six groups of criteria that can affect a technology transfer process; classified as follows: transfer environment criteria, technology nature criteria, cooperation process criteria, criteria related to the recipient, criteria related to the technology source, and those related to the target market. The project of Samand production technology transfer to Syria is evaluated using the method. The results indicate that the environment is a high-risk one and the technology recipient did not have the required conditions to intake and utilize the technology. Cooperation process is well defined but it did not meet the deadlines. The technology source went through the technology transfer with a proper strategy but the target market was not well analyzed. However, evaluation result of the transfer process is average to good. The experience of this project empowered Iran Khodro Company for further similar projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Transfer
  • Factors Affecting Technology Transfer
  • Applied Method