الگوی راهبرد توسعه فناوری با رویکرد هم‌ترازی جهانی شرکت‌ها در کشورهای درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت راهبردی و فناوری، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دکترای فقه و اصول.

چکیده

شرکت‌ها در مسیر جهانی شدن بایستی از قابلیت و ظرفیت مناسب برای توسعه و جذب تکنولوژی‌های روز و بهره‌گیری از آن‌ها در تولید محصولات و خدمات جدید برخوردار باشند. این زمانی منتهی به تولید ارزش می‌شود که قدرت تبدیل آن به مزیت تکنولوژیک و ورود به بازار و ماندگاری را در فضای رقابتی جهانی به‌دست آورند. از‌این‌رو مسئله اصلی شرکت‌ها انتخاب تکنولوژی براساس نیازهای شناسایی شده از بازار حال و آینده و سپس نحوه جذب و اکتساب آن است. تکنولوژی‌های روز و مطرح معمولا دانش‌محور هستند و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان توسعه نسبتا طولانی می‌باشند، در‌حالی که نیاز بازار پاسخ‌دهی بسیار سریع، قیمت پایین، امکان پشتیبانی قوی، با قابلیت توسعه و انعطاف بالا است. مجموعه این عوامل در چند تجربه عملی در صاایران به‌عنوان یک شرکت فعال در حوزه الکترونیک و ارتباطات این نتیجه را حاصل نمود که رویکرد هم‌ترازی جهانی می‌تواند پیشران مناسبی برای تبیین استراتژی و روند صحیح توسعه تکنولوژی قرار گیرد. علاوه بر‌این اطمینان از کیفیت بالا و برخورداری از سطح استاندارد جهانی، قابلیت ورود به بازار فراملی را نیز ایجاد نموده است. اصلی‌ترین محورهای مدیریت استراتژیک که در فرایند توسعه تکنولوژی سبب ایجاد بیشترین ارزش در کوتاه‌ترین زمان و امکان سرویس‌دهی متناسب با توسعه نیاز بازار شد، مدیریت دانش و مدیریت برون‌سپاری در مراحل جذب و هم‌افزایی تکنولوژی بود.
در این مقاله ضمن تشریح یکی از تجارب صاایران، موفقیت اتخاذ رویکرد هم‌ترازی جهانی در تبیین صحیح استراتژی توسعه تکنولوژی برپایه تحلیل روند تحولات داخلی و بیرونی شرکت صاپا (یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران) و آزمون فرضیه‌های طراحی شده، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اجرای این فرایند بر‌پایه متدولوژی استراتژی تکنولوژی صاایران انجام گرفته که در حد نیاز این مقاله به جوانبی از آن اشاره می‌شود. این متدولوژی در شرکت صاایران به دنبال طرح‌ریزی استراتژی پنج‌ساله شرکت، طراحی و پیاده‌سازی شده که برپایه آن الگوی توسعه تکنولوژی در راستای بازار و محصولات آتی استخراج شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Development Strategy Model Based on Global Balance Approach in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmoodzadeh 1
  • Farnaz Nekoei 2
  • Mohammad Baqer Ebrahim 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Mcs in Physics, Faculty of Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 PhD in Fiqh and Principles of religious jurisprudence.
چکیده [English]

Globalization of economy is posing unprecedented opportunities and challenges for firms especially in developing countries. How does a firm best structure itself to thrive in current dynamic environment with high degree of uncertainty and go about entering global markets is one of the most risk issues in this era. Technology development strategy in alignment with business strategy is of increasing importance to achieve sustaining development. In this paper, we introduce global balance approach as a potent driver for crafting technology development strategy. This paper provides an overview to technology development framework and methodology in SAIRAN, composed of technology selection, acquisition strategy, and timing, at the core of which lies capability assessment, attractiveness, and road mapping. A case study on technology development in the field of medical equipment's and entering global market verifies the introduced methodology and how it can support global balance approach in order to deliver successful products in fast response to market, with higher quality, service levels, scalability, flexibility, and lower price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development Strategy
  • Developing Countries
  • Global Balance Approach
  • Knowledge Management
  • Outsourcing