پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

باوجود گذشت نیم­قرن از تلاش­های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه­های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج­تر، انباشته­تر و برخی گره­ها نیز محکم­تر شده است. این شکست­های سیاستی لزوماً ناشی از کم­توجهی، کم‌کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه عمدتاً ریشه در کیفیت مداخله و مواجهه دولت در میدان­های پرتعارض با کنشگرانی گوناگون داشته است که شکاف قابل‌توجهی بین نیت­های سیاست‌گذار با نتایج حاصل از اعمال سیاست­ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به‌تبع آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح ­دهد و همچنین نشان می‌دهد که وضعیت پیچیدگی مرکب برآمده از چارچوب‌بندی خاصی از مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های کنشگران سیاسی و سیاستی است که به‌تدریج و در طی زمان منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می­شود. با رمزگشایی از وضعیت پیچیدگی مرکب می‌توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش­های اصلی و تعریف دقیق­تر محل نزاع ذی‌نفعان بالقوه و بالفعل حال و آینده ایجاد کرد و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست‌ها، وجوه ناخواسته سیاست‌ها و پیامدهای مخرب آن را مهار نمود. در پایان سه رهیافت (۱) تحول در آرایش قوای سیاسی،(۲) نوآوری نهادی و (۳) فناوری اطلاعات مبتنی بر پلتفرم، برای برون‌رفت از تله پیچیدگی مرکب ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compound Complexity: An approach to understanding governance inaction

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fartoukzadeh 1
  • Ruhollah Jafari 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite passing half a century of continuous sympathetic welfare oriented policy making efforts by Iranian politicians and policy makers, there are still important problems in the economic, industrial and social fields, which have become more complicated and accumulated. The result is a kind of passivity and grounding the governance capacities and capabilities which can be explained by term "compound complexity". The purpose of this article is to provide an effective framework for understanding policy issues and problems, by employing concept of compound complexity, which helps policy analysts and government officials to find root causes of policy failures and unintended consequences in earlier stages. In addition, a common understanding of the main conflicts can be obtained by deciphering the compound complexity, leading to more effective and constructive stakeholders’ agreement. Furthermore, it prevents silent death of policies before losing opportunities and wasting time. At the end, three approaches (1) transformation in the arrangement of political forces, (2) institutional innovation and (3) platform-based information technology are presented to get out of the compound complexity trap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complexity
  • Compound Complexity
  • Governance
  • Policy Failures
  • Governance Inaction
جکسون، مایکل. تفکر سیستمی: کل‌گرایی خلاق برای مدیران، ترجمه علی‌محمد احمدوند، غلام جاپلقیان(1388)، تهران: مؤسسه انتشارات جهان جام‌جم.
Cairney, Paul (2012) Complexity Theory in Political Science and Public Policy, Political Studies Review: 2012 VOL 10, 346–358psr_270 346...358
Dooley, Kevin J. (2021), "Conceptualizing Organizational Change Through the Lens of Complexity Science." The Oxford Handbook of Organizational Change and Innovation.
 Dubois, Vincent (2015), The fields of public policy, in Bourdieu’s Theory of Social Fields: Concepts and applications, Edited by Mathieu Hilgers and Eric Mangez, Rutledge.
Hendry, Petra, “Narrative as Inquiry”, The Journal of Educational Research, (2010),Vol. 103.
John R. and Baker, Rose M., Complexity Theory: An Overview with Potential, Applications for the Social Sciences, (2013).
McConnell, Allam, What is policy failure? Aprimer to help navigate the maze, public policy and administration, (2015), vol.30 (3-4)
Morçöl, Göktug, A Complexity Theory for Public Policy, Routledge, Taylor & Francis, (2012).
Sandole Dennis J. D., Complexity and Conflict Resolution in Complexity in World Politics Concepts and Methods of a New Paradigm, Edited by Neil E. Harrison, State University of New York Press, Albany, (2006).
Shaked, Haim, and Schechter, Chen. "Definitions and development of systems thinking." In Systems Thinking for School Leaders, pp. 9-22. Springer, Cham, 2017.
Tani, M. Papaluca, O., & Sasso, P. (2018).
The system thinking perspective in the open-innovation research: A systematic review. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 38.
Wolf-Branigin, M., Using complexity theory for research and program evaluation. Oxford University Press, (2013).
Yawson, R.M. Systems theory and thinking as a foundational theory in human resource development—A myth or reality? Hum. Resour. Dev. Rev. 2013, 12, 53–85.