نگاهی مجدد به مفهوم الگوی سلاح: نقد نظام‎نامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای آینده پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

بدون شک، انتخاب و اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی یکی از دغدغه‎های مهم کشورها است. در این راستا، در دهه 1380 تلاش‎هایی برای کاهش این دغدغه‎ها در بخش دفاع انجام پذیرفت که در نهایت منجر به تهیه سند "نظام‎نامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.م" توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال 86 و ابلاغ آن در سال 1387 شد – که در جای خود کار ارزشمندی بود. این پژوهش با هدف ایجاد این حس در ذینفعان اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی انجام شده است که نظام‎نامه مذکور پس از گذشت تقریبا 10 سال از ابلاغ و اجرای آن، نیاز به بازنگری در مفهوم و فرایندهایش دارد. برای این منظور، از تحلیل محتوا و مضمون نظام‎نامه و مصاحبه‎های انجام‎شده با برخی صاحب‎نظران نظام اکتساب سلاح و تجهیزات استفاده شده است. سپس نتایج اولیه به دست‎آمده برای حدود 40 نفر از دست‎اندرکاران اکتساب سلاح و تجهیزات ارائه و نظرات آن‎ها نیز جمع و اعمال گردیده است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد الگوهای رایج موجود نمی‎توانند انتظاراتی که صاحب‎نظران از الگوی سلاح دارند را به‎طور کامل برآورده سازند و نیاز به بازنگری در مفهوم الگوی سلاح احساس می‎شود. این امر حاکی از وجود یک سلسله خلاها در مفاهیم، رویکردها، ساختار، روش‎ها و فرایندهای موجود طرح‎ریزی دفاعی- بخصوص بلندمدت- است. البته آنچه مسلم است خروجی نهایی مبحث الگوی سلاح بایستی به تعیین تسلیحات و تجهیزات برترساز اولویت‎دار امروز و آینده نیروهای مسلح با توجه به تغییر و تحولات محیط امنیتی- دفاعی منجر شود وخلق قدرت دفاعی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Concept of Weapons Pattern: A Critique of Regulation of Army Weapons and Equipment Pattern Codification

نویسنده [English]

  • Qasem Fouladi
PhD in Futures Studies, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, the selection and acquisition of weapons and equipment is one of the major concerns of countries. In this way, attempts were made to reduce the concerns in the 1380s which eventually led to development of “Regulation of Army weapons & equipment Pattern codification” by Armed Forces Headquarters in 1386. The purpose of this research is make this sense in the stakeholders of defense acquisition that almost 10 years have passed since the announcement and implementation the regulation needs to rethink its meaning and processes. To this end, the content and theme analysis of the regulation and interviews with some experts on the defense acquisition have been used. Initial results were then presented to about 40 persons involved in the defense acquisition and their views were summarized and applied. The research findings show that what is nowadays known as the "weapon pattern" is more of a format designed to express the need for a specific weapon system or equipment; Simply put, the existing patterns may not fully meet the expectations that experts have on the pattern of the weapon. It is worth revisiting the concept of weapon pattern. This implies a series of gaps in existing defense planning concepts, approaches, structures, methods, and processes. Of course, what is certain is that the final output of the weapon pattern should lead to the prioritization of today and future's weapons and equipment of the armed forces in light of the changes in the security-defense environment and the creation of a defensive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense acquisition
  • weapon acquisition
  • weapon pattern
  • weapons & equipment pattern