کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 3
2. ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395

بهرام اکبری؛ ابوالفضل کزازی؛ منوچهر منطقی؛ مقصود امیری مقانجوقی


3. نقد دو الگوی «شریف» و «پیت» از فناورى

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391

مصطفی تقوی؛ مهدی گلشنی