تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تفاوت‌های بنیادین در بینش‌ها و پایه‏های مکاتب فکری غرب و جمهوری اسلامی ایران، توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در تدوین مبانی نوآوری و عوامل موفقیت نظام نوآوری را در صنعت دفاعی ضروری می سازد. این مقاله، در جستجوی شناسائی عوامل موفقیت نوآوری و کارکردهای مورد انتظار در بخش صنعت دفاعی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است. تبیین نقش و جایگاه نوآوری صنعت دفاعی در پروژه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند شناخت مفهوم قـدرت ملی، گفتمـان‏ها و ابعاد و مولفه‌های آن است.\\\\r\\\\n از آن‌جا‌که این پژوهش به موضوع نوآوری در صنعت دفاعی از منظر نظریه‌های مورد پذیرش نظام مقدس جمهوری اسلامی می‏پردازد، به دیدگاه‏ها و آراء حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توجه ویژه‏ای شده است. روش تحقیق حاضر، به‌صورت کیفی و با استراتژی تحقیق تحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات موضوع انجام می‌شود. دستاورد چنین شناختی، پدید آمدن چارچوبی از قدرت ملی است که تبیین‌کننده ارتباط میان منشاء قدرت ملی، ابزار و منابع و در نتیجه مظاهر قدرت ملی است. چارچوب یاد شده تاکید عمده‏ای بر نحوه تاثیرپذیری مولفه‌های قدرت ملی از علوم و فن‌آوری به ‌معنای عام و نوآوری صنعت دفاعی به‌صورت خاص در گفتمان انقلاب اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها