معرفی الگوی شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم و بهره وری، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین (علیه اسلام)، تهران، ایران.

چکیده

سرعت بالای تغییرات فن اوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاههای تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارتها از عمده‌ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه دفاعی است. در سال‌های اخیر برون‌سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش‌های نوین مدیریت است که در مواجهه با این کاستی‌ها و محدودیت ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در کنار تمام مزایایی که برای برون-سپاری بیان می شود، ریسک ها و مخاطراتی را نیز برای سازمان‌ها به‌همراه داشته است. از این‌رو، اجرا و پیاده‌سازی مدیریت ریسک‌های برون سپاری تحقیق و توسعه، موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. الگوهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارایه شده است که استاندارد PMBOK از معروف ترین آنها است. در این مقاله، به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه دفاعی از این استاندارد استفاده شده و منبع اصلی برای جمع‌آوری اطلاعات، افراد خبره و صاحب‌نظر در اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی بوده است. با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در قالب پرسش نامه اول، ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه دفاعی شناسایی شده و ساختار شکست ریسک‌ها بر اساس دسته‌بندی مناسبی ارایه شده است. در مرحله‌ی بعدی با تحلیل داده‌های جمع-آوری شده از پرسش‌نامه‌ی دوم، ریسک های شناسایی شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در سه درجه ریسک بالا، متوسط و کم اولویت بندی شده است. \\r\\n

کلیدواژه‌ها