کلیدواژه‌ها = تعارض هنجاری ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه رهبری ستمگرانه و رفتارهای غیراخلاقی: رویکرد نظام های آسیب شناختی هنجاری مطالعه موردی در یک سازمان صنعتی و تولیدی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ نجمه سلیمیان؛ زهره اسماعیلیان اردستانی؛ اکرم احمدی