کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
تعداد مقالات: 3
1. چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان


3. بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390

داریوش محمدی زنجیرانی؛ غلامرضا عسگری