کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 4
4. ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

دوره 6، شماره 15، بهار 1391

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی