کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

دوره 9، شماره 27، بهار 1394

طهمورث حسنقلی پور؛ عزیز محمد ملایری نوریجانی؛ جبار باباشاهی؛ فراز صادق وزیری