کلیدواژه‌ها = اکوسیستم نوآوری
تعداد مقالات: 2
1. چالشهای دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست‌دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 35-54

10.22034/jmi.2021.120054

نیما مختارزاده؛ عباسعلی کارشناس؛ سید سپهر قاضی نوری


2. بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-31

سید سپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی