کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. یین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار