کلیدواژه‌ها = تاپسیس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع تأمین مالی پروژه های EPCF در ایران: با نگاهی به تحولات قراردادهای EPCF کشور

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 117-145

10.22034/jmi.2020.113837

محمد حامد امام جمعه زاده؛ سعید اکرمی؛ محمود ارشادی


2. تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی