نویسنده = عبدالرحیم پدرام
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-59

مهدی احمدیان؛ عبدالرحیم پدرام؛ سلمان زالی


2. اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-48

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام