نویسنده = فریبرز رحیم‌نیا
تعداد مقالات: 3
1. شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 141-165

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسداله کردنائیج


3. تأثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط کار به واسطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و اثربخشی مدیریتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 102-121

فریبرز رحیم‌نیا؛ احمدرضا کریمی مزیدی؛ قاسم اسلامی