سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم‌های پیچیده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مدیران موفق با اعمال نوآوری در سازمان‌ها، به‌دنبال پایدارسازی کسب‌وکار جهت تأمین نیازها و خواسته‌های حال و آینده ذینفعان خود می‌باشند؛ در این راستا جو نوآوری یکی از مقوله‌های مهم سازمانی است؛ که شناخت و تقویت ابعاد آن منجر به کاهش زمان تحقق نوآوری و بهبود عملکرد سازمان می‌گردد. بر این اساس، تحقیق پیش‌رو که برای اولین بار در قلمرو سازمان صنایع هوافضا انجام شده است؛ با مدنظر قرار دادن مسئله «طولانی شدن و افزایش هزینه تحقق نوآوری در سازمان جهت تولید محصولات نوآورانه با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب»، به‌دنبال پاسخ­گویی به این‌که: وضعیت واقعی جو نوآوری سازمان مذکور چیست؟ و ابعاد جو نوآوری تسهیل‌کننده تولید محصولات نوآورانه سازمان مربوطه کدم‌اند؟ بوده است. در این راستا با مدنظر قراردادن: استراتژی پیمایشی، استفاده از روش‌ تحقیق ارزیابی مبتنی بر پرسشنامه جونوآوری و رویکرد نمونه‌گیری هدفمند با تمرکز بر 44 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد خبره واحد طرح ‌و برنامه و واحد پژوهش ‌و نوآوری در سطح ستاد سازمان مذکور و ستاد گروه‌های تابعه، به سنجش جونوآوری پرداخته شد؛ که ماحصل آن منجر به شناسایی وضعیت موجود جونوآوری سازمان به میزان 59.9% و تبیین 24 زمینه بهبود گردیده است؛ که بیشترین آن‌ها مربوط به ابعاد «ریسک‌‌پذیری، تحمل اشتباهات و پذیرش شکست»، «پشتیبانی از نوآوری» و «اعتماد، شفافیت و صداقت» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Climate of innovation: An Approach to Evaluation for Realizing of Organizational Innovation (Case study: A defense organization with complex products and systems)

نویسندگان [English]

  • Manochehr Manteghi 1
  • Alireza Booshehri 2
  • Gholam Reza Tavakoli 3
  • Iraj Masoomi Baran 4
1 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.