تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به وجود ماژول‌های متنوع و متعدد در توسعه محصولات با  فناوری بالا و با عنایت به عدم کفایت توان سازمان­ها در تأمین نیازهای سخت­افزاری، دانشی و مالی پروژه‏های توسعه این محصولات، استفاده از منابع برتر سازمان­های همکار در قالب برون­سپاری راهبردی، ضروری است. از سویی حفظ محرمانگی و اطلاعات اساسی سازمان هم در این همکاری الزامی می‏نماید. بنابراین در این مقاله با انتخاب پروژه ­های توسعه محصولات با فناوری بالا در سازمان صنایع هوایی به ­عنوان مورد مطالعه در قلمرو زمانی بهمن ماه تا پایان سال 1396 شمسی و استفاده از روش دلفی فازی، شاخص­های مرتبط با برون­سپاری این پروژه­ ها شناسایی شدند. در ادامه و با نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل، ابعاد مربوطه شامل شایستگی سازمان (دربرگیرنده مؤلفه­ های منابع، راهبرد ارتباطی، فناوری نرم و یکپارچه‌سازی)، نیازمندی (شامل مؤلفه ­های عدم اطمینان، سخت‌افزاری، زمان و کیفیت) و ویژگی پروژه (شامل مؤلفه­ های فنی و محرمانگی) تشکیل‌شده و در بستر مدل مفهومی تأییدی قرار گرفتند. نتیجه فرضیه ­های مدل نشان داد که ویژگی­های این پروژه­ها، تعیین‌کننده‌ی نیازمندی­های سازمان هستند و نیازمندی­ها هم شایستگی­های لازم برای توسعه محصولات را تبیین می‏کنند، اما رابطه مستقیم و معناداری بین ویژگی پروژه­ها با شایستگی وجود ندارد. نتایج پژوهش می‏توانند مدیران سازمان­های مرتبط با توسعه این­گونه محصولات را در انتخاب پروژه­ های مناسب برای برون­سپاری و ایجاد شایستگی در سازمان برای همکاری بلندمدت با تأمین‌کنندگان یاری رسانند. این مدیران همچنین می‏توانند در انتخاب تأمین­ کنندگانی که پاسخ­گوی نیازمندی‏های سازمان باشند؛ از نتایج این تحقیق بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the dimensions and components of the outsourcing the development of High-Tech products (Case study: The projects of Iranian Aviation Industries Organization)

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani Poudeh 1
  • Mohsen Cheshmberah 2
  • Hassan Torabi 3
  • Mohammad Hossein Karimi Gavareshki 2
  • Reza Hosnavi 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.