مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متأخر: مطالعه موردی شرکت توگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

طی دهه­های اخیر کشورهای در حال توسعه تلاش‌های زیادی در زمینه کسب دانش و قابلیت‌های فن­آورانه موردنیاز برای ساخت و توسعه محصولات و سامانه­های پیچیده به نمایش گذاشته‌اند. یکی از این موارد شرکت ایرانی مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) است که طی دو دهه قبل موفق به کسب قابلیت‌های ساخت و ارتقای توربین‌های گازی به‌عنوان محصولات و سامانه‌های پیچیده شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی پژوهش مطالعه موردی اکتشافی، مسیر شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فن­آورانه ساخت توربین‌های گازی در این بنگاه متأخر ایرانی را در طول 22 سال قبل به تصویر کشیده است. نتایج و یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مسیر شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فناورنه ساخت توربین‌های گازی در این شرکت شامل چهار مرحله است: 1) مرحله خرید و بهره‌برداری از توربین‌های گازی خارجی؛ 2) مرحله درونی سازی و انتقال فناوری ساخت توربین‌های گازی؛ 3) مرحله ساخت توربین‌های گازی در داخل با تنوع محدود؛ و 4) مرحله تنوع‌بخشی به سبد محصولات و ایجاد بهبودهای تدریجی در توربین‌ها بر پایه تحقیق و توسعه. بعلاوه به راهبردهای کسب فن­آوری، سازوکارهای یادگیری فن­آوری، سیاست‌ها و اقدامات دولت و میزان فروش محصولات شرکت در هر یک از مراحل اشاره شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند درک و شناخت مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه صنعتی و سایر صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده را نسبت مراحل شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فناورانه و ملاحظات و الزامات آن را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path of the Formation and Evolution of Technological Capabilities for Manufacturing Complex Product Systems in Latecomer Firms: The Case Study of TUGA Company

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari 1
  • Hosein Rahmanseresht 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Seyed Soroush Ghazi Nouri 4
1 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.