ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت‌های تولیدی و صنعتی: مطالعه موردی شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود و اطلاعات تصادفی کسب‌شده اکتفا نمی‌کنند؛ ازاین‌رو، تلاش می‌کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد کسب‌وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ها به‌طور مؤثر در برنامه‌ریزی راهبردی خود بهره گیرند. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها که به‌صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره‌ور شدن داده‌ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب‌ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده‌های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می‌کند و می‌تواند گزارش‌های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم کند. این پژوهش با طراحی مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های تولیدی و صنعتی و همچنین اجرای مدل طراحی‌شده با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل اهمیت–عملکرد، به ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت ساپکو به‌عنوان یک شرکت تولیدی و صنعتی پرداخته است که می‌تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان‌ها جهت طراحی و پیاده‌سازی داشبورد سازمانی و هوش تجاری باشد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به وجود فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد و رویه‌های مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت و همچنین وجود نرم‌افزار اوراکل، بسترهای سیستمی و نرم‌افزاری در شرکت ساپکو فراهم بوده، لیکن به دلیل اولویت پایین‌تر مباحث هوش تجاری در این شرکت، فرایند توسعه داشبورد با منطق هوش تجاری به‌صورت یک پروژه سازمانی با اولویت بالا مطرح نبوده و در این حوزه نیاز به کار بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Organizational Dashboard Development with Business Intelligence Logic in Manufacturing Companies: Case Study of Supplying Automotive Parts Co. (SAPCO)

نویسندگان [English]

  • seyyed ali akbar hashemi 1
  • Hasan Alvedari 2
  • Mohammad Reza Daraie 2
  • Ruhollah razini 3
1 PhD candidate of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.