چارچوب ارزیابی فناوری بازی های موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت بازی‌های رایانه‌ای به‌ویژه بازی‌های شبکه اجتماعی به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنایع خلاق تبدیل شده‌اند. توسعه کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه، وجود پلتفرم‌های متنوع فناوری، رشد سریع فناوری و آثار اجتماعی و فرهنگی بازی‌های شبکه‌های اجتماعی لزوم ارزیابی فناوری‌های این بازی‌ها را ضروری می‌کند. این مقاله تلاش دارد تا با نگاهی جامع به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که چه مجموعه عواملی را بایستی در ارزیابی پلتفرم‌های فناوری بازی‌های شبکه اجتماعی موردتوجه قرار داد و اهمیت هر یک از این عوامل به چه صورت است. با بررسی پیشینه موضوع و مصاحبه‌های اکتشافی، تعداد 23 شاخص شناسایی و در قالب پنج بعد اصلی طبقه‌بندی شد. پس از استخراج این شاخص­ها، پرسشنامه­ای با استفاده از مقایسات زوجی در یک طیف نُه‌تایی توسعه داده شد. سپس این پرسشنامه در اختیار 33 تن از خبرگان و کارشناسان مربوطه قرار گرفت و بدین ترتیب داده­های پژوهش جمع­آوری شد. بر همین اساس و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت هریک از عوامل استخراج شد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده این مهم است که به ترتیب، بعد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار، بعد کاربران و تعاملات اجتماعی و بعد ویژگی‌های زیرساختی بازی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Assessment Framework of Social Network Games

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naqizade 1
  • Mehdi Eliasi 2
  • Pejman Hakimi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 MSc in Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.