تحلیلی مقطعی از سرمایه‌ی روان‌شناختی و سازه‌های آن، بر سلامت عمومی نیروی کار در کتابخانه‌های دولتی

نویسندگان

فارس، فسا، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه پرچم، ضلع شرقی، پلاک 28

چکیده

تاکنون در ادبیات سازمانی، کمتر به سلامت و شادکامی نیروی کار به‌عنوان یکی از سازه‌های کلیدی سرمایه‌ی انسانی توجه شده است. هم‌اکنون اگر نیروی کار به‌عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند مورد قبول قرار گیرد، در مقیاسی وسیع و به‌موجب سهمی که در خلق ارزش سازمانی دارد، موجب ارتقای جایگاه آن می‌شود. به‌نظر می‌رسد که نیروی کار سالم و سلامت، یک دارایی مضاعف و باارزش است که تلاش برای پرورش آن لازم می‌نماید. این مقاله، یافته‌های یک پژوهش پرسش‌نامه‌ایِ پیمایشی‌- علی از کارکنان یک کتابخانه‌ی دولتی در رابطه با مسائلی که گریبان‌گیر به‌رسمیت‌شناختن سلامت نیروی کار به‌عنوان یک دارایی سازمانی است را به بحث می‌گذارد که در ادامه‌ی تلاش برای مرتفع‌ساختن مشکل بیماری‌گونه، پرهزینه و ادامه‌دار غیبت از محل کار است. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌های سرمایه‌ی روان‌شناختی (PCQ) و سلامت عمومی (GHQ) با تأیید مجدد روایی و پایایی، جمع‌آوری شد و با استفاده از روش الگو یابی معادلات ساختاری و در سطح اطمینان 95/0 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درحدود 32 درصد از واریانس متغیر سلامت در الگوی سرمایه‌ی روان‌شناختی قابل پیش‌بینی است که نشان از اثر متقابل سازه‌های سرمایه‌ی انسانی بر یکدیگر و لزوم توجه به سلامت نیروی کار به‌عنوان جزئی از سرمایه‌ی انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها