تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه کسب وکار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان است و اهمیت این صنعت در اقتصاد جهان، موجب شده بعضی از کشورها به این صنعت روی آورند و با سرمایه‌گذاری جدی در این بخش، به جایگاهی دستیابند که به‌عنوان بازیگر جهانی نقش مهمی در این صنعت داشته باشند. بررسی مسیر تاریخی تکامل این بازیگران می‌تواند برای کشورهایی که در این مسیر قرار گرفته اما نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی دستیابند و سایر کشورها و شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد این صنعت شوند راهگشا باشد.
صنعت نفت در جهان پس از طی دوره‌های زمانی مختلف، با پیشران‌های مختلف و بازیگران متعددی که بر مبنای لزوم پیشرفت این صنعت ظهور و رشد یافته‌اند، تکامل یافته است. تأثیر برجـسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه جهانی موجب شده که شناخت تاریخی تحلیلی این صنعت برای بازیگران آن یک الزام راهبردی باشد. از اینرو این مقاله بدنبال آن است که تاریخچه و روند تکامل این صنعت را در دوره‌های مختلف تاریخ از گذشته تا به امروز دنبال کرده و نحوه ظهور و شکل‌گیری بازیگران مختلف صنعت جهانی نفت را که در ساختار فعلی این صنعت بعنوان بازیگران اصلی بشمار می‌روند، تشریح کند. پس از آن سیر این تکامل بر مبنای دسترسی بازیگران مختلف به ارکان کسب و کار صنعت نفت شامل دسترسی به منابع نفت و گاز، مهارت‌های مدیریتی، قدرت مالی و توانمندی فناورانه، در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز با تبیین الزامات کسب و کار جهانی صنعت نفت در عصر حاضر به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis of the Evolution of Global Petroleum Industry Business Based on the Evolution of the Role of Key Players and Their Access to the Basic Pillars of Business

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian
Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Importance of the petroleum industry in the world economy, has led some countries to turn to this industry and with serious investment in this sector, achieve a position to play an important role as a global player. Examining the historical path of evolution of these players can be a way forward for countries that are on this path but have not been able to achieve a good position and other countries and companies that want to enter this industry. The petroleum industry in the world has evolved over different periods of time, with different drivers and various players that have emerged and grown based on the need for the development of this industry. The prominent influence of the petroleum industry on the world economy, politics and development has made the recognition of the analytical history of this industry a strategic requirement for its players. Therefore, this article seeks to follow the history and evolution of this industry in different periods of history from the past to the present and explain the emergence and formation of various players in the global petroleum industry. Then, the course of this evolution will be examined in different time periods based on the access of different players to the pillars of business of the petroleum industry, including access to oil and gas resources, management skills, financial strength and technological capability. Finally, by explaining the requirements of the global petroleum industry business in the present era, the conclusion is reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Industry
  • Upstream Petroleum Industry
  • History
  • Main Players
  • Evolution Trend
  • Business Pillars