کلیدواژه‌ها = نظام \"نگرش-آینده‌پژوهی\" آینده‌اندیشی و اسلامی‌سازی علم و فناوری
تعداد مقالات: 1
1. اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام