کلیدواژه‌ها = تخصصی‌سازی هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری سازگار با مناطق برای کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی کشور ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-107

یونس محمدی؛ عباس مقبل باعرض؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر افسر