نویسنده = حسین دهقان
تعداد مقالات: 2
1. قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-32

قاسم فولادی؛ حسین دهقان؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ امیر حاتمی