نویسنده = محمود مرادی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1394

یعقوب ممبینی؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم‌پور