طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار با احتمال بیشتری تجاری شده و به خلق ثروت برای جامعه منتهی می‌شود. در ایران سهم کمی از کل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور به بخش کسب‌وکار مربوط است زیرا شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی انگیزه انجام تحقیق و توسعه را ندارند یا برای انجام آن با موانعی روبرو هستند. با این مقدمه، مداخله دولت و ارائه ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای ایجاد انگیزه یا رفع موانع مزبور ضروری است. در این مقاله از روش بهینه‌سازی چندهدفه برای طراحی ترکیب سیاستی با هدف ارتقاء هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و لحاظ تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی استفاده شده است. ترکیب‌های سیاستی بهینه پارتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نرم‌افزار MATLAB R2016a به دست آمده‌اند. نتایج پیاده‌سازی مدل بر روی مجموعه‌ای متشکل از 32 ابزار سیاستی نشان داده که خرید دولتی محصولات نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح صندوق‌های مشاوره بومی، اعتبارهای مالیاتی بر درآمد شرکت، حمایت از بازارهای سهام جدید، خرید دولتی تحقیق و توسعه، آینده‌نگاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، استانداردسازی به منظور ترغیب نوآوری، خرید کاتالیزوری محصولات نوآورانه و همچنین حمایت مالی از اتحادهای تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم‌ها (دولت، بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها) باید در سبد سیاستی دولت مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Policy Mix to Enhance the Business Expenditure on Research and Development (R&D) in Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Alizadeh 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Soroush Ghazinoori 4
1 PhD candidate of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Research and development (R&D) in business sector has a critical role in knowledgebased economy because it results in commercialization and wealth creation with a high probability. In Iran, the business expenditure on R&D is at a low level because the businesses have no incentive to research or there are some impediments for conducting R&D. Therefore, public intervention and preparing a policy mix to encourage R&D or eliminate its barriers is necessary. In this paper, multi-objective optimization is used to design a policy mix for enhancing the business expenditure on R&D in Iran considering the interactions between policy instruments. Using Genetic Algorithm in MATLAB R2016a Pareto optimums were calculated. The results of implementing the model on a pool of 32 policy instruments show that public procurement for innovative product, support for setting up and handling local consultative funds, tax credits for firms, support for new stock markets, public procurement for R&D, technology foresight, establishing reference laboratory, catalyst procurement for innovative product, and support for R&D consortia are the common instruments among the pareto optimum mixes which have to be considered by policy-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development (R&D)
  • Business Sector
  • Policy Mix
  • Multi-Objective Optimization