طراحی مدل نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 149-179

10.22034/jmi.2021.266124.2461

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید رضا سلامی؛ پوریا مالکی نژاد


پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 151-189

10.22034/jmi.2022.163484

حمیدرضا فرتوک زاده؛ روح الله جعفری


شناسایی علل بروز ضایعات در زنجیره تأمین گوشت مرغ

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 153-182

10.22034/jmi.2023.411923.2996

رسول لوایی آدریانی؛ مجتبی پالوج


ساختار تنظیم‌گری صنعت خودروی ایران و راهکارهایی برای اصلاح آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-192

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مهدی صادقی نیارکی


نگاشت مدل علی انعطاف‌پذیری زنجیره تامین صنعت کاشی با روش دلفی فازی و دیمتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.22034/jmi.2024.421556.3030

فاطمه حسین پور؛ رضا سلیمانی دامنه؛ منصور اسماعیل زاده