شکست در درس‌آموزی از خط‌مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی‌سازی در ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 81-106

آرین عظیمی؛ عباس منوریان؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین راغفر


تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی)

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-111

سید علی اکبر افجه ای؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی


گونه‌شناسی ذهنیت خط‌مشی‌گذاران علم و فناوری در خصوص خودکفایی؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 83-103

محمدمهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سید مجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


نوآوری به عنوان قابلیتی چند بُعدی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-100

مصطفی مومنی؛ مهدی حقیقی کفاش


مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 87-112

یعقوب ممبینی؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور


الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-120

فاطمه مجیری؛ علیرضا شیخ؛ برنا پاینده مهر؛ مهدی مجیدپور


به‌کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فن آوری (مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست‌فن آوری کشور)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-116

سیدسروش قاضی نوری؛ میترا امین لو؛ نیلوفر خلیل زاده؛ نیلوفر ردائی؛ سمانه محبعلی زاده


سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 93-135

فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف الدین اصل؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عیسی نیازی


تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 93-123

10.22034/jmi.2022.323835.2728

محمدرضا دره شیری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ عبدالعلی منصف


شناسایی عناصر الگوی جانشین پروری مدیران و سنجش آمادگی برای اجرای آن ها در یکی از سازمان های دفاعی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 95-122

حسن زارعی متین؛ سید حسین اخوان علوی؛ حمیدرضا یزدانی؛ حمید عبدالمحمدی


نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 98-135

اصغر مشبکی؛ علی اکبر خادمی


بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 98-129

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ سید سپهر قاضی نوری


حرکت در مسیر نوآوری: تحلیل تجربه صنعت فولاد ایران در یادگیری فناورانه با استفاده از چارچوب پنجره‌های فرصت

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 99-145

محمدرضا عطارپور؛ ابوالفضل کزازی؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی


چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 78-99

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی؛ فاطمه عزیزی


سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 81-100

اصغر مشبکی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سمانه سادات خرمگاه


عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-105

حسین دهقانی پوده؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا نورمحمد نصرآبادی


بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 86-109

محمد رحیم رمضانیان؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست